• ros_a2.jpg
  • ros_a3.jpg
  • ros_a4.jpg
  • ros_a5.jpg

กำเนิดกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ  ค.ศ.1975/2521

            ด้วยแรงแห่งความรักศรัทธาต่อแม่พระนี้เอง  ซึ่งเป็นพลังผลักดันพ่อให้มีความเร่าร้อนที่จะเผยแผ่ความรักต่อพระไปยังบุคคลอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   พ่ออดไม่ได้ที่จะจุดไฟแห่งความรักต่อแม่พระลงในจิตใจของผู้ที่เข้ามาสัมผัสชีวิตของท่าน   เป็นต้นความเลื่อมใสศรัทธาต่อแม่พระโดยทางสายประคำ   และสำหรับตัวของพ่อเองนั้น  สายประคำไม่เคยห่างไปจากตัวพ่อเลย    สายประคำเป็นดังสายสัมพันธ์ที่ผูกมัดพ่อและพระแม่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน   จนกล้าที่จะกล่าวว่า “พ่อและแม่พระไม่เคยแยกจากกันเลย”

            จากงานเขียนของคุณแม่โสภา วีระศิลป์ 
            ที่ได้เขียนบันทึกเล่าความสัมพันธ์ของพ่อและแม่พระว่า 
            ต่อไปนี้ดิฉันจะขอเล่าตามความทรงจำที่ได้รับฟังจากปากของพ่อเอง    เรื่องมีอยู่ว่า 
            แม่พระได้มาหาพ่อและบอกพ่อว่า   “มนุษย์ทำบาปมากมาย  พวกเขาหมิ่นประมาทและทำเคืองพระทัยพระ   ปีศาจมีอำนาจเหนือมนุษย์   เพื่อจะต่อสู้และเอาชนะอำนาจของปีศาจ   แม่พระจะต้องทำงานหนัก  เพื่อช่วงชิงวิญญาณจากอำนาจของปีศาจให้กลับมาหาพระเจ้า  ทำการใช้โทษบาป  แม่พระได้บอกให้พ่อสวดสายประคำมากๆ   ให้บอกกับทุกคนให้สวดสายประคำ   เพราะทางการสวดสายประคำนี้เท่านั้น   แม่พระจะมีชัยชนะเหนือปีศาจ”

            พ่อยังได้ขอและเร่งเร้าพวกลูกของท่านในคณะธิดาพระราชินีมาเรีย  ให้สวดสายประคำมากๆ  โดยพยายามสวดวันละ 20 สาย
            ต่อมาในปี 2521  คุณพ่อได้พบกับแม่พระอีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้แม่พระได้บอกกับพ่ออย่างชัดเจนว่า  
            “แม่พระต้องการให้พ่อรณรงค์การสวดสายประคำให้มากที่สุด   ให้เป็นดังกองทัพที่ยิ่งใหญ่  เพื่อเป็นกำลังของพระแม่  เพื่อช่วยเหลือประเทศจีนให้กลับใจ   พระแม่จะเข้าประเทศจีนพร้อมสายประคำ    ยิ่งมีพลังการสวดสายประคำมากเท่าไร   พระแม่ก็จะทำการรบสู้กับปีศาจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น” 
            นี่คือที่มาแห่งการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำขึ้น

            เพื่อสนองการเรียกร้องของแม่พระ   ที่ขอให้มีการสวดสายประคำมากขึ้น   คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำขึ้น   ในปี 2521  เพื่อรวมพลังในการสรรเสริญแม่พระอย่างต่อเนื่องด้วยการสวดสายประคำ    ซึ่งพระมารดาปรารถนาจะสวดสายประคำให้มากที่สุด   ให้เป็นดังกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วงชิงวิญญาณจากอำนาจของปีศาจให้กลับมาหาพระเจ้า   ทำการใช้โทษบาปแม่พระได้บอกให้พ่อสวดสายประคำมากๆ  ให้บอกกับทุกคนให้สวดสายประคำด้วย    เพราะโดยทางสายประคำนี้เท่านั้น   แม่พระจะมีชัยเหนือปีศาจ    และพระมารดายังได้เชิญชวนพ่อให้สวดสายประคำโดยตรัสว่า
            “ให้พวกเราไปในประเทศจีนด้วยการสวดสายประคำเรื่อยไป”

          จุดประสงค์การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ
          1. เป็นการเทิดเกียรติแม่พระด้วยการมีผู้สวดสายประคำอยู่ตลอดเวลา
          2. เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในครอบครัวและในประเทศชาติของเรา
          3. เพื่อแม่พระจะได้มีชัยเหนือลัทธิคอมมิวนิสต์  (ความอยุติธรรม  และการกดขี่ต่างๆ)
            กลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำนี้   สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   เพียงแต่ให้แต่ละคนที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกสวด “บทวันทามารีอา” หรือสายประคำทุกวัน    วันละกี่บทก็ได้ไม่มีข้อบังคับ   แต่ต้องสวดทุกวัน  มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจุบันมีประมาณสามพันกว่าคน  กระจายอยู่ทั่วทุกาภคของประเทศไทยและประเทศลาว

            นอกจากนี้เพื่อเป็นการสื่อสารถึงกัน  ทางคณะได้จัดทำสารอาสาสมัครสวดสายประคำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และทำให้ลงรากลึกในการเป็นกองทัพของพระมารดาและผูกสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลูกๆของพระมารดา

          การชุมนุมพบปะจากอดีตสู่ปัจจุบัน
            กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำได้เริ่มขึ้น  ด้วยความปรารถนาของคุณพ่อการ์โล  ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  กลุ่มนี้ได้เผยแพร่ไปจากบรรดาพระสงฆ์ซาเลเซียน  ซึ่งเวลานั้นพระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ  กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะซาเลเซียน  โดยเริ่มจากบรรดาพลมารี สัตบุรุษที่รู้จักคุ้นเคย  รวมถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนพระแม่มารีด้วย  และค่อยๆแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆ ตลอดจนผู้สนใจอื่นๆ จำนวนสมาชิกจึงค่อยๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ทางศูนย์จึงได้คิดจัดให้มีการชุมนุมพบปะกันขึ้นมา 

            การชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำครั้งแรกนั้นจัดขึ้นที่บ้านศูนย์กลางคณะ  วันที่ 27-28 เมษายน  2528  มีจำนวนสมาชิกอาสาสมัครฯ มาร่วมประมาณ  60 คน   ต่อมาก็ได้มีการจัดการชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครฯ ขึ้นอีกเป็นประจำเกือบทุกปี  แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม
            สมาชิกของเราจะมีการชุมนุมพบปะเพื่อฟื้นฟูเจตนารมณ์ของการเป็นสมาชิกอาสาสมัครสวดสายประคำ   และความศรัทธาต่อแม่พระโดยการสวดสายประคำ   ทั้งเป็นโอกาสดีที่สมาชิกจะได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระหว่างสมาชิกกันเอง   และกับทางศูนย์กลางของคณะฯ ที่เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัครฯ
            การจัดชุมนุมพบปะนี้จะจัดให้มีขึ้นตามที่ต่างๆ   ที่กรรมการฝ่ายแพร่ธรรมของคณะฯ พิจารณาตกลง
จะจัดให้มีที่บ้านศูนย์กลางของคณะบ้าง   และในที่อื่นๆที่มีจำนวนสมาชิกมากพอสมควร   ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อการไปร่วมชุมนุมพบปะของสมาชิกอาสาสมัครฯ