• cernu_v101.jpg
 • cernu_v102.jpg
 • cernu_v103.jpg
 • cernu_v104.jpg
 • cernu_v105.jpg
 • cernu_v106.jpg
 • cernu_v107.jpg
 • cernu_v108.jpg
 • cernu_v109.jpg
 • cernu_v110.jpg
 • cernu_v111.jpg
 • cernu_v112.jpg
 • cernu_v113.jpg
 • cernu_v114.jpg
 • cernu_v115.jpg
 • cernu_v116.jpg
 • cernu_v117.jpg
 • cernu_v118.jpg
 • cernu_v119.jpg
 • cernu_v120.jpg
 • cernu_v121.jpg
 • cernu_v122.jpg
 • cernu_v123.jpg
 • cernu_v124.jpg
 • cernu_v125.jpg

เมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ  (Cernusco Sul Naviglio) จ.มิลาน  ประเทศอิตาลี
.....................................................


บ้านเกิดของคุณพ่อ  ท่านใช้ชีวิตของท่านอยู่กับบิดามารดาและพี่น้อง
จนกระทั่งตัดสินใจเข้าบ้านเณรธรรมทูตซาเลเซียน  ที่เมืองอีเวรอา 
ในขณะอายุ 23 ปี  และหลังจากจบการอบรมคุณพ่อก็ได้ถูกส่งตัว
ไปเป็นธรรมทูตที่ประเทศจีน  มาเก๊า  และเข้าบำเพ็ญนวกภาพที่นั่น
ท่านเดินทางออกจากประเทศอิตาลีเมื่ออายุ 26 ปี
และนับตั้งแต่นั้นมา คุณพ่อไม่เคยกลับประเทศอิตาลีอีกเลย

ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นตามที่คุณพ่อเซราฟิโน  สงฆ์ผู้แนะนำวิญญาณ
ซึ่งคุณพ่อการ์โลเองรู้สึกว่าท่านเป็นเหมือนประกาศกของพระเจ้า 
ที่ได้ชี้นำทางและทำให้คุณพ่อตามเสียงเรียกของพระ
และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินในเส้นทางความยากลำบากแห่งรัก

“ฟังดีๆ นะการ์โล  และจำใส่ใจทุกสิ่งที่พ่อบอกเธอ
เธอต้องสละทุกอย่าง ครอบครัว  การงาน  การศึกษา
เพราะเธอจะต้องไปเรียนบวชเป็นพระสงฆ์
และตั้งคณะ   ถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่จะไปช่วยในคณะของเธอ
จงคิดให้ดีในสิ่งที่พ่อบอก  เธอไม่มีเส้นทางอื่น
นอกจากทางที่พ่อได้บอกเธอ”

การอำลาครั้งสุดท้าย
คุณแม่ฟิโลเมนา  มาญี  (Filomena Magni)

ได้กล่าวกับลูกชายสุดที่รักว่า
“ลูกไปเถอะ...จงไปในที่พระองค์ทรงเรียก
ขอให้คิดถึงแม่ทุกวัน  แต่แม่ขอร้องว่าอย่าท้อถอยจากงานที่พระองค์ทรงมอบให้
แม้ว่าแม่จะเจ็บและตาย”

เหตุการณ์สำคัญๆหลายๆเหตุการณ์  ได้เริ่มต้นจากบ้านเกิดของคุณพ่อการ์โลเอง
หากอ่านและติดตามอัตชีวประวัติของท่าน  เราจะพบคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์
และชีวิตฝ่ายจิตได้อย่างลึกซึ้ง 
 เชนุสโก ซูล นาวีลีโอ  จึงมากด้วยความหมาย....
เพราะเป็นบ้านเกิดที่ได้เพาะบ่มตัวตนของคุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร