• cernu_v201.jpg
 • cernu_v202.jpg
 • cernu_v203.jpg
 • cernu_v204.jpg
 • cernu_v205.jpg
 • cernu_v206.jpg
 • cernu_v207.jpg
 • cernu_v208.jpg
 • cernu_v209.jpg
 • cernu_v210.jpg
 • cernu_v211.jpg
 • cernu_v212.jpg
 • cernu_v213.jpg
 • cernu_v214.jpg
 • cernu_v215.jpg
 • cernu_v216.jpg
 • cernu_v217.jpg
 • cernu_v218.jpg
 • cernu_v219.jpg
 • cernu_v220.jpg
 • cernu_v221.jpg
 • cernu_v222.jpg
 • cernu_v223.jpg
 • cernu_v224.jpg
 • cernu_v225.jpg
 • cernu_v226.jpg
 • cernu_v227.jpg

เมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ  จ.มิลาน  ประเทศอิตาลี
.......................................................

 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเติบโตและการพัฒนาเมือง
แต่ศูนย์กลางเมืองด้านประวัติศาสตร์ต่างๆยังได้รับการดูแลและเก็บรักษาไว้อย่างดี
เชนุสโก ซูล นาวีลีโอ เป็นเมืองที่มากด้วยประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม
และบ้านเกิดของคุณพ่อนั้นได้อยู่ในส่วนของศูนย์กลางเมือง
จึงทำให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองได้อย่างดี  
เรายังเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชีวิตของคุณพ่อ
แม้เมืองเปลี่ยนไปแต่ยังมีสถานที่สำคัญๆที่บอกเล่าเรื่องราว
ตามที่คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ท่านได้เขียนในอัตชีวประวัติของท่าน

นอกนั้นยังมีสุสานที่บรรจุร่างของบิดามารดาและญาติพี่น้องของคุณพ่อ
ทุกครั้งที่มีโอกาสไป  หนึ่งในสถานที่ที่เราต้องแวะไปเพื่อสวดภาวนา
นั่นก็คือ สุสานเมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ