• cernu_v301.jpg
 • cernu_v302.jpg
 • cernu_v303.jpg
 • cernu_v304.jpg
 • cernu_v305.jpg
 • cernu_v306.jpg
 • cernu_v307.jpg
 • cernu_v308.jpg
 • cernu_v309.jpg
 • cernu_v310.jpg
 • cernu_v311.jpg
 • cernu_v312.jpg
 • cernu_v313.jpg
 • cernu_v314.jpg
 • cernu_v315.jpg
 • cernu_v316.jpg
 • cernu_v317.jpg
 • cernu_v318.jpg
 • cernu_v319.jpg
 • cernu_v320.jpg
 • cernu_v321.jpg
 • cernu_v322.jpg
 • cernu_v323.jpg
 • cernu_v324.jpg
 • cernu_v325.jpg
 • cernu_v326.jpg
 • cernu_v327.jpg
 • cernu_v328.jpg
 • cernu_v329.jpg
 • cernu_v330.jpg
 • cernu_v331.jpg
 • cernu_v332.jpg
 • cernu_v333.jpg
 • cernu_v334.jpg
 • cernu_v335.jpg
 • cernu_v336.jpg
 • cernu_v337.jpg
 • cernu_v338.jpg
 • cernu_v339.jpg
 • cernu_v340.jpg
 • cernu_v341.jpg
 • cernu_v342.jpg
 • cernu_v343.jpg
 • cernu_v344.jpg
 • cernu_v345.jpg
 • cernu_v346.jpg
 • cernu_v347.jpg
 • cernu_v348.jpg
 • cernu_v349.jpg
 • cernu_v350.jpg
 • cernu_v351.jpg
 • cernu_v352.jpg
 • cernu_v353.jpg
 • cernu_v354.jpg
 • cernu_v355.jpg
 • cernu_v356.jpg
 • cernu_v357.jpg
 • cernu_v358.jpg
 • cernu_v359.jpg
 • cernu_v360.jpg
 • cernu_v361.jpg
 • cernu_v362.jpg
 • cernu_v363.jpg
 • cernu_v364.jpg
 • cernu_v365.jpg
 • cernu_v366.jpg
 • cernu_v367.jpg
 • cernu_v368.jpg

“พ่อกลับบ้าน”

เมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ จ.มิลาน ประเทศอิตาลี

 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2558/2015

...............................................


นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่ง
ที่พวกเราผู้รับผิดชอบ..ได้เดินทางไปยังบ้านเกิดของคุณพ่อที่เมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ  จ.มิลาน  เพื่อทำการประชาสัมพันธ์บอกเล่าเรื่องราวถึงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร 
ที่ท่านได้จากบ้านเกิดของท่านและไม่เคยกลับบ้านเกิดอีกเลย  แม้มีโอกาสในการเดินทางกลับ 
แต่คุณพ่อได้ตัดสินที่จะมอบตัวเองทั้งครบแด่พระเจ้า 
และเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าจนตลอดชีวิตของท่าน

การไปครั้งนี้ทำให้บรรดาญาติพี่น้องของคุณพ่อมีความรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง
และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีบ้านเกิดและประเทศไทย
ในการเป็นพี่น้องฝ่ายจิต  พี่น้องในการร่วมอุดมการณ์เพื่อสานต่อ
และร่วมมือกันในการรณรงค์ให้ชาวเมืองเชนุสโกรุ่นหลังๆ
และคริสตชนที่อิตาลีเป็นต้นบ้านเกิดของท่าน 
ได้รู้จักคุณพ่อซึ่งเป็นชาวเมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ 
ในการอุทิศตนของคุณพ่อทั้งครบโดยไม่เก็บหรือหวงแหนสิ่งใดสำหรับตนเอง
แต่มอบตนเองทั้งครบแด่พระเจ้าด้วยการรักและรับใช้พี่น้องในประเทศไทย 

คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์  ในฐานะ VICE  POSTULATOR ได้เป็นประธานในมิสซา
ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญ  ที่ได้ถวายมิสซาโมทนาพระเจ้า
และเป็นมิสซาพิเศษที่ทำการระลึกคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  ณ บ้านเกิดของคุณพ่อ 
เป็นโอกาสที่ได้พูดถึงกระบวนการดำเนินเรื่องแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
เป็นบุญราศีและนักบุญ   การดำเนินงานที่ประเทศไทย    

คุณพ่อได้เทศน์กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวเมืองเชนุสโก
ที่ได้มอบคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ให้แก่ประเทศไทย  
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมิใช่เพียง DELLA TORRE เท่านั้น  แต่ชาวเมืองเชนุสโกทุกคน  
นับว่าเป็นมิสซาที่มีคริสตชนชาวเมืองเชนุสโกมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
และเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่เราคนไทย ลูกๆของคุณพ่อการ์โล
 ได้กลับไปบอกเรื่องราวที่น่ายินดียิ่ง
และได้นำคุณพ่อกลับไปยังบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่ง 
แม้ไม่ใช่ผ่านทางร่างกายของท่าน 
หากแต่เป็นคุณความดีและความกตัญญูที่ทำให้คุณพ่อกลับบ้านได้อย่างภาคภูมิใจ