• cernu_v501.jpg
 • cernu_v506.jpg
 • cernu_v507.jpg
 • cernu_v509.jpg
 • cernu_v511.jpg
 • cernu_v512.jpg
 • cernu_v513.jpg
 • cernu_v515.jpg
 • cernu_v518.jpg
 • cernu_v519.jpg
 • cernu_v520.jpg
 • cernu_v521.jpg
 • cernu_v523.jpg
 • cernu_v524.jpg
 • cernu_v526.jpg
 • cernu_v529.jpg
 • cernu_v531.jpg
 • cernu_v532.jpg
 • cernu_v533.jpg
 • cernu_v534.jpg
 • cernu_v535.jpg
 • cernu_v538.jpg
 • cernu_v539.jpg
 • cernu_v541.jpg
 • cernu_v543.jpg
 • cernu_v544.jpg
 • cernu_v546.jpg
 • cernu_v547.jpg
 • cernu_v548.jpg
 • cernu_v550.jpg
 • cernu_v551.jpg
 • cernu_v552.jpg
 • cernu_v553.jpg
 • cernu_v554.jpg
 • cernu_v555.jpg
 • cernu_v558.jpg
 • cernu_v560.jpg
 • cernu_v561.jpg
 • cernu_v562.jpg
 • cernu_v563.jpg
 • cernu_v564.jpg
 • cernu_v565.jpg
 • cernu_v566.jpg
 • cernu_v568.jpg
 • cernu_v569.jpg
 • cernu_v570.jpg
 • cernu_v571.jpg
 • cernu_v572.jpg
 • cernu_v574.jpg
 • cernu_v576.jpg
 • cernu_v577.jpg
 • cernu_v578.jpg
 • cernu_v579.jpg
 • cernu_v580.jpg
 • cernu_v581.jpg
 • cernu_v582.jpg
 • cernu_v583.jpg
 • cernu_v584.jpg
 • cernu_v585.jpg
 • cernu_v586.jpg
 • cernu_v587.jpg
 • cernu_v588.jpg
 • cernu_v589.jpg
 • cernu_v590.jpg
 • cernu_v591.jpg
 • cernu_v592.jpg
 • cernu_v593.jpg
 • cernu_v596.jpg

หลานๆและญาติของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

จากเมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ  จ.มิลาน  อิตาลี

.........................................


บรรดาหลานๆของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
จากเมืองเชนุสโก ซูล นาวีลีโอ ได้เดินทางมาร่วม
ในพิธีปิดกระบวนการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2015/2558

และในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2015
บรรดาหลานๆของคุณพ่อได้เดินทางไปย้อนรอยที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เยี่ยมชมวัดต่างๆที่คุณพ่อการ์โล ได้เคยใช้ชีวิตและทำงานอภิบาล
ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหลานๆและญาติพี่น้องของคุณพ่อ 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2015 ทุกคนได้ร่วมในกระบวนการฯสำคัญยิ่ง
ซึ่งเป็นที่ประทับใจของบรรดาหลานๆและญาติของคุณพ่อเป็นอย่างมาก