พิธีปิดกระบวนการ

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

เป็นบุญราศีและนักบุญ