• cbc_res.jpg

เหตุผลเพื่อขอเสนอชีวิตคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

เข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งเป็นนักบุญ
เสนอต่อสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
ได้กำเนิดขึ้นในพระศาสนจักรแห่งประเทศไทยในปี ค.ศ.1954
โดยคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร พระสงฆ์คณะซาเลเซียนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น 

ความคิดในการริเริ่มตั้งคณะได้เกิดขึ้น
เมื่อครั้งที่คุณพ่อการ์โลกลับมาจากการเป็นทหาร ในสงครามโลกครั้งที่ 1
ซึ่งในขณะนั้นคุณพ่อได้พยายามที่จะแสวงหาหนทางชีวิตสำหรับตนเอง
และเมื่อได้ปรึกษาเรื่องนี้กับคุณพ่อเซราฟิม ซึ่งเป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์
คุณพ่อเซราฟิมได้บอกคุณพ่อการ์โลว่า

“การ์โล ฟังพ่อให้ดีและจำคำพูดของพ่อไว้
เธอต้องสละทุกอย่าง ครอบครัว
การงานและการศึกษาเพื่อไปบวชเรียนเป็นพระสงฆ์
แล้วนั้นจะต้องตั้งคณะนักบวช
ถึงเวลานั้นถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่
พ่อจะไปช่วยงานในคณะที่เธอตั้ง
จงไปคิดเรื่องนี้ให้จริงจัง
เธอไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากทางที่พ่อเพิ่งบอกเธอเมื่อสักครู่นี้” 

คุณพ่อการ์โลถือจริงจังว่า
คำพูดของคุณพ่อผู้แนะนำวิญญาณเป็นเสียงที่ชี้นำของพระเจ้า
ให้คุณพ่อเลือกเส้นทางชีวิต
ประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตคุณพ่อในเวลาที่ผ่านมา
ที่สุด คุณพ่อจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นพระสงฆ์ในคณะซาเลเซียนในฐานะธรรมทูต

เมื่อคุณพ่อได้เดินทางมาถึงเมืองไทย
คุณพ่อได้เข้ารับการอบรมในนวกภาพ
และเรียนวิชาปรัชญาศาสตร์และเทววิทยาที่บ้านเณรบางนกแขวก
ในเวลาเดียวกันก็ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่
ให้ทำหน้าที่ดูแลเณรและรับผิดชอบโรงครัวของบ้านเณรด้วย
ในขณะที่คุณพ่อจะต้องดูแลหญิงสาวที่ทำงานอยู่ในครัวนั้น
คุณพ่อเกิดความคิดที่จะตั้งคณะนักบวชหญิงพื้นเมืองขึ้น
เพื่อช่วยเหลือในงานของวัดในสังฆมณฑล
จึงได้ขออนุญาตให้การอบรมกับบรรดาหญิงสาวที่สนใจ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว
และเมื่อเห็นว่าการจะตั้งคณะนักบวชใหม่นั้นมีอุปสรรคกีดขวางมากมาย
คุณพ่อจึงได้ จำศีลอดอาหาร ทรมานกาย เป็นเวลา 8 ปี
พร้อมกับสวดภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายประคำ
เพื่อหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ขอให้คุณพ่อได้ทำจนสำเร็จ

เมื่อผู้ใหญ่และเพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วย
คุณพ่อต้องหยุดเรื่องไว้
พร้อมกับน้อมรับทุกสิ่งด้วยความสุภาพและอ่อนน้อม

เมื่อได้บวชเป็นพระสงฆ์
และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำงาน
ที่วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
คุณพ่อได้พยายามตั้งคณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ตามเสียงเรียกร้องจากเบื้องบน
โดยรวบรวมหญิงสาวที่ทำงานในครัวของวัดและให้การอบรม
จนกระทั่งมีหญิงสาวที่สนใจได้รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ
และฝึกฝนดำเนินชีวิตติดตามพระคริสตเจ้า  

กระนั้นก็ดีคุณพ่อการ์โลยังต้องพบกับอุปสรรคอีก
เนื่องจากกฎเกณฑ์ของคณะซาเลเซียน
ในสมัยนั้นไม่อนุญาตให้สมาชิกซาเลเซียนตั้งคณะนักบวชได้
คุณพ่อจึงต้องตัดสินใจขอลาออกจากคณะซาเลเซียน
และเข้าสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และได้ตั้งคณะขึ้น คือคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

สมาชิกของคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
ได้เห็นถึงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ
จากที่ได้ร่วมชีวิตกับคุณพ่อและจากการกล่าวขวัญของผู้ที่เคยพบเคยเห็น
และได้รับความรัก ความช่วยเหลือจากคุณพ่อ
ทุกคนล้วนมีความประทับใจในชีวิตมนุษย์และชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้

การเชื่อในการชี้นำของพระเป็นเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆ
แม้ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
แต่ท่านได้เชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ

ความรักและความพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเป็นฆราวาส
หรือการเป็นนักบวช และสงฆ์ คุณพ่อพร้อมจะทำด้วยความเสียสละและเต็มใจเสมอ

การจำศีลอดอาหารและพลีกรรมต่างๆ รวมทั้งการทรมานตน
จนกระทั่งสุขภาพทรุดโทรม เพื่อตนเองและเพื่อวิญญาณที่ต้องรับผิดชอบ

ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท
นอกจากจะเป็นความรักและสนิทสนมกับพระเยซูเจ้าแล้ว
คุณพ่อจะปรึกษาหารือกับพระองค์ในทุกเรื่อง

ความรักความศรัทธาต่อแม่พระ
ซึ่งท่านได้แสดงออกมาเช่นลูกที่รักแม่
คุณพ่อจะสวดสายประคำตลอดเวลา
จนหลายคนรู้สึกแปลกใจ
คุณพ่อเชื่อว่าแม่พระจะนำในทุกสิ่งทุกอย่าง
และได้ตั้งใจว่าจะขอทุกสิ่งจากพระมารดาแต่ผู้เดียว

ความรักต่อคุณพ่อบอสโกและคณะซาเลเซียน
แม้จะมีอุปสรรคระหว่างท่านและคณะผู้ใหญ่
แต่ท่านยังรักและให้ความเคารพ
ถึงแม้คุณพ่อจำต้องขอออกจากคณะ
เพื่อทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
แต่ความรักในชีวิตซาเลเซียนมิได้เลือนราง
ก่อนที่คุณพ่อจะจากโลกนี้ไป
ก็ได้ดำเนินเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกคณะซาเลเซียนอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกันนี้ได้ขอให้ทางคณะซาเลเซียนรับคณะธิดาพระราชินีผู้นิรมล
เข้าสังกัดในครอบครัวซาเลเซียนด้วย 

ชีวิตแห่งความยากจนของคุณพ่อ
ท่านถือความยากจนในชีวิตนักบวชอย่างไม่มีที่ติ
เคร่งครัดกับตนเองแต่ใจกว้างกับผู้ที่ขัดสน
ใช้เสื้อผ้าเก่ามีรอยปะ สวมเสื้อหล่อสีดำเก่าๆ
และไม่มีสิ่งใดที่เป็นสมบัติของตนเอง

ชีวิตแห่งความบริสุทธิ์ของคุณพ่อไม่ด่างพร้อย
แม้ว่าคุณพ่อจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางหญิงสาว
แต่คุณพ่อให้ความเคารพ
ไม่เพียงแต่จะมองเห็นความงดงามภายนอก
แต่จะเน้นความงดงามและศักดิ์ศรีภายในจิตวิญญาณของทุกคน
ดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณพ่อจึงแสดงออกมาในความเป็นพี่เป็นน้องที่แท้จริง

สิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆอีกมากมาย
คือเหตุผลที่คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
พยายามที่จะเสนอชีวิตของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
เป็นชีวิตสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์
เพราะคุณพ่อได้เป็นประจักษ์พยาน
ถึงองค์พระคริสตเจ้าที่คุณพ่อได้ติดตามอย่างดีที่สุด
โดยความเชื่อ ความไว้ใจความรัก ที่ปรากฏในชีวิตของคุณพ่อ
ชีวิตของคุณพ่อจึงไม่ธรรมดาสำหรับพวกเรา
ไม่ใช่เพราะคุณพ่ออยู่ในฐานะของผู้ตั้งคณะ
แต่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
เราลูกๆของคุณพ่อจึงไม่อาจจะนิ่งเฉย
และปล่อยให้สิ่งที่เราควรจะทำสำหรับพระศาสนจักรผ่านไป 

ดังนั้นทางคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
เห็นควรจะเสนอให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตของสงฆ์ผู้หนึ่งที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
และดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์อยู่ท่ามกลางเรา
เพื่อทุกคนจะได้ร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตอันดีงาม
และเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อความศรัทธาของคุณพ่อการ์โล  

เพื่อให้การดำเนินงานของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นไปอย่างถูกต้อง
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล จึงได้รวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งที่มาต่างๆ
เพื่อใช้ในการประกอบอ้างอิงในการศึกษาชีวิตของคุณพ่อได้อย่างสมบูรณ์แล้ว...

สมาชิกคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
มีความเชื่อและมั่นใจว่าคุณพ่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธ์และขณะนี้ท่านอยู่บนสวรรค์แล้ว
จึงได้พยายามดำเนินการรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
นับตั้งแต่ที่คุณพ่อการ์โลได้เสียชีวิตไปในปี ค.ศ.1982
เรื่อยมาแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปร่างที่ชัดเจน
จนกระทั่งได้มีการจัดฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการเกิด
ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2000 

ขณะนี้คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
ได้ดำเนินงานจนกระทั่งการรวบรวมเอกสารอย่างสมบูรณ์แล้ว
จึงได้เรียบเรียงชีวประวัติของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
พร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดที่คณะมี
เพื่อนำเสนอชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ
ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของพระอัครสังฆราชและคณะกรรมการแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และหากเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่จะให้บุตรของพระองค์ผู้นี้
ได้รับเกียรติและเป็นที่ยกย่องในด้านความศักดิ์สิทธิ์แล้ว
สักวันหนึ่งเราจะได้เห็นคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
ได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญจากพระศาสนจักร

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
7 ตุลาคม 2000