• adv_v201.jpg
 • adv_v202.jpg
 • adv_v203.jpg
 • adv_v204.jpg
 • adv_v205.jpg
 • adv_v206.jpg
 • adv_v207.jpg
 • adv_v208.jpg
 • adv_v209.jpg
 • adv_v211.jpg
 • adv_v212.jpg
 • adv_v213.jpg
 • adv_v214.jpg
 • adv_v215.jpg
 • adv_v216.jpg
 • adv_v217.jpg
 • adv_v218.jpg
 • adv_v219.jpg
 • adv_v220.jpg
 • adv_v221.jpg
 • adv_v224.jpg

แรงศรัทธา

พระพรที่ได้รับผ่านทางคำเสนอวิงวอนของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร

ณ ต.แม่กิ๊  อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน

22  มีนาคม  2558/2015
.........................................................................................

การสัมภาษณ์คุณตาชีเปรียน  พะดูกา  กระบวนศิริ  อายุ 94 ปี

บรรดาลูกๆ ของท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ
และมีความศรัทธาในตัวคุณพ่อการ์โลมาก
เมื่อบิดาเจ็บหนัก  ลูกๆได้ร่วมใจวอนขอพระพรของการรักษา
สุดท้ายท่านได้รับพระพรด้วยแรงศรัทธาและเชื่อ