• adv_v701.jpg
 • adv_v702.jpg
 • adv_v703.jpg
 • adv_v704.jpg
 • adv_v705.jpg
 • adv_v706.jpg
 • adv_v707.jpg
 • adv_v708.jpg
 • adv_v709.jpg
 • adv_v710.jpg
 • adv_v711.jpg
 • adv_v712.jpg
 • adv_v713.jpg
 • adv_v714.jpg
 • adv_v715.jpg
 • adv_v716.jpg
 • adv_v717.jpg
 • adv_v718.jpg

ประเทศลิทัวเนีย  (LITHUANIA)

.....................................................................

วันที่ 25-30 มีนาคม 2558 
ทีมงานได้มีโอกาสเดินทางไปยังอารามคณะซิสเตอร์แห่งพระญาณเอื้ออาทร 
แห่งประเทศลิทัวเนีย   คณะคาร์เมไลท์  คณะฟรังซิสกัน และวัดของคณะฟรังซิสกัน
จึงได้ถือโอกาสนี้ทำการประชาสัมพันธ์และแบ่งปันความศักดิ์สิทธ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา  โตร์เร  ในทุกๆที่ที่เราเดินทางไป  และคงเป็นครั้งแรกที่ชื่อเสียงของคุณพ่อได้เดินทางมาไกล
ถึงประเทศลิทัวเนีย  ดินแดนแห่งความงามทางธรรมชาติ