• adv_v301.jpg
 • adv_v302.jpg
 • adv_v303.jpg
 • adv_v304.jpg
 • adv_v307.jpg
 • adv_v308.jpg
 • adv_v310.jpg
 • adv_v311.jpg
 • adv_v312.jpg
 • adv_v313.jpg
 • adv_v314.jpg
 • adv_v315.jpg
 • adv_v316.jpg
 • adv_v317.jpg
 • adv_v318.jpg
 • adv_v319.jpg
 • adv_v320.jpg
 • adv_v321.jpg
 • adv_v322.jpg
 • adv_v323.jpg
 • adv_v324.jpg
 • adv_v325.jpg
 • adv_v326.jpg
 • adv_v327.jpg
 • adv_v328.jpg
 • adv_v329.jpg
 • adv_v330.jpg
 • adv_v331.jpg
 • adv_v332.jpg
 • adv_v333.jpg
 • adv_v334.jpg
 • adv_v335.jpg
 • adv_v336.jpg
 • adv_v337.jpg
 • adv_v338.jpg
 • adv_v339.jpg
 • adv_v340.jpg
 • adv_v341.jpg
 • adv_v342.jpg
 • adv_v344.jpg
 • adv_v345.jpg
 • adv_v346.jpg
 • adv_v347.jpg
 • adv_v348.jpg
 • adv_v349.jpg
 • adv_v350.jpg
 • adv_v351.jpg
 • adv_v352.jpg
 • adv_v353.jpg
 • adv_v354.jpg
 • adv_v355.jpg

วัดพระแม่มารี  ต.แม่กิ๊  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

22 มีนาคม 2558/2015
................................................................................

ก่อนเริ่มมิสซาทีมงานได้จัดกิจกรรม  เล่นเกม

และเผยแพร่ความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล ด้วยการชมวีดีทัศน์  ตอบคำถาม 
โดยมีบรรดาเด็กๆ เยาวชน พ่อบ้านและแม่บ้านมาร่วมกิจกรรม 
หลังจากนั้นมีการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ  โดยคุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์ 
ท่านได้เทศน์และแบ่งปันเรื่องราวชีวิต
ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  ให้กับพื้นน้องในเขตพื้นที่ 9 วัด 
ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรตด้วย

หลังพิธีมีการแบ่งปันกลุ่มอาสาสมัครสวดสายประคำ
ซึ่งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นผู้ก่อตั้ง
และณ วัดพระแม่มารีแห่งนี้  ก็มีสมาชิกที่อยู่ที่นั่นด้วย