• jesus_v101.jpg
  • jesus_v102.jpg

สิ่งที่พระบุตรของพระเป็นเจ้าปฏิบัติ ตั้งแต่ทรงกำเนิดจนถึงพิธีจารีสุหนัด

ความทุกข์

       เมื่อถึงเวลาบังเกิด เรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างบอกไม่ถูก  เนื่องจากเราเห็นความไม่สะดวกต่างๆ ที่แม่ของเราต้องรับทน  พระบิดาของเราทรงกำหนดให้เราบังเกิดอย่างยากจนข้นแค้น เช่นว่า ไม่มีสถานที่เพื่อรองรับเรายามเราเข้ามาในโลกเป็นครั้งแรก ทรงเจาะจงให้เราบังเกิดในถ้ำอันต่ำต้อยและเป็นที่พักของสัตว์  และขาดสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพในขณะนั้น  เราน้อมรับความต่ำต้อยและความขัดสนนี้ด้วยความเต็มใจ  อีกทั้งยอมตามกฤษฎีกาของจักรพรรดิ ซีซาร์ เอากุสโต  ซึ่งก็อยู่ในแผนการของพระบิดาของเราสำหรับการบังเกิดของเราในโลก  ในช่วงเวลาแห่งความต่ำต้อยของเราและความทรมานทางกายของแม่ของเรานี้  เรากระทำสิ่งต่อไปนี้

       ข้อแรก เรานมัสการแผนการที่พระบิดาเจ้าทรงกำหนดไว้และเรานบนอบทำตามแผนการทุกอย่างที่พระองค์จัดไว้  เราพร้อมเสมอที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความยินดี  เพราะพระบิดาของเราผู้หาขอบเขตมิได้ทรงประสงค์เช่นนี้  แต่เราก็อดเสียใจไม่ได้ที่เห็นแม่ที่รักของเราต้องระเหระหนหาที่พักแต่ไม่มี ใครยินดีต้อนรับ  แม่เหนื่อยอ่อนจากการเดินทางไกล  แม่ไม่สามารถหาที่พักได้แม้กระทั่งในบรรดาคนที่แม่รู้จักกัน ความบรรเทาใจสักนิดก็ไม่มี  ความไร้น้ำใจนี้ทำให้เรารู้สึกช้ำใจมากเกินจะบรรยายได้ สติปัญญาของมนุษย์คงยากจะเข้าใจได้  เรารู้สึกเสียใจที่เห็นคนทำเช่นนี้ต่อตัวเรา  แต่เรารู้สึกเสียใจมากกว่าอีกที่เห็นแม่ของเราต้องลำบากถึงเพียงนั้น

       ในสถานการณ์นี้เราวอนขอพระบิดาของเรา  และถวายความทุกข์ที่เราต้องรับทนเพื่อเป็นการชดเชยความอกตัญญูทั้งสิ้นที่ น้องๆของเราทำต่อพระองค์  แม้พระกรุณาของพระองค์เคาะประตูวิญญาณพวกเขาเพื่อขอที่พัก  แต่พวกเขากลับปฏิเสธเพราะใจกระด้างและอกตัญญู  พวกเขากลับให้ที่พักแก่ศัตรูนรก แทนที่จะให้ที่พักแก่พระผู้สร้างตนมา  เราวอนขอพระบิดา  เพราะเห็นแก่การที่เราได้รับความทุกข์ตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเต็ม ใจ  ขอพระองค์ทรงโปรดเคาะประตูวิญญาณของน้องๆของเราต่อไปและอย่าได้ทอดทิ้งพวก เขาจนกว่าพวกเขาจะยินยอมให้พระองค์ครอบครองดวงใจของพวกเขาทั้งครบ  และให้พวกที่ขับไล่พระองค์และไม่ยอมให้พระองค์เข้าไปในใจ  ได้รับโทษสาสมกับความดื้อด้านของพวกเขา  นั่นคือ  เมื่อพวกเขาจะแสวงหาพระองค์ พวกเขาก็จะไม่ได้พบพระองค์อีก  ซึ่งการลงโทษนี้อาจจะต่อเนื่องไปถึงปลายชีวิตของพวกเขา หากพวกเขายังดื้อด้าน 

       กระนั้นก็ดี ตลอดชีวิตของพวกเขา  พระองค์ก็ยังเคาะประตูวิญญาณของพวกเขาและเรียกพวกเขาให้เปิดประตูวิญญาณ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเข้าไปประทับอยู่ เหมือนแม่ของเราและโยเซฟบิดาเลี้ยงของเราเคาะประตูบ้านชาวเมืองเบทเลเฮมเพื่อขอที่พักและไม่ย่อท้อจนใกล้จะพลบค่ำ  ส่วนชาวเบทเลเฮมที่ปฏิเสธไม่ยอมรับแม่ของเราและโยเซฟก็ไม่มีโอกาสที่จะต้อน รับพระมหาไถ่  พวกเขาไม่สมที่จะต้อนรับพระองค์มาพักในบ้านของพวกเขา  พระบิดาทรงพอพระทัยในคำวอนขอของเราและทรงพร้อมที่จะทำทุกอย่างตามที่เราทูล ขอ  ดังที่ทรงทำเช่นนั้นเสมอ  เพราะพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งใคร  แม้มนุษย์ทำบาปหนักมากมาย  พระองค์ก็ยังตรัสที่ดวงใจของพวกเขาเสมอว่า  "เปิดประตูให้เราเข้าไปด้วย"  พร้อมทั้งทรงยืนยันว่าจะประทับยืนอยู่นอกประตูดวงใจพวกเขาและเคาะเรียกอยู่ ที่นั่น...  "เรายืนอยู่ที่ประตูและเคาะ" •