• jesus_v41.jpg
  • jesus_v42.jpg

ความทรมานฝ่ายการดมกลิ่น

       เรารู้สึกทรมานอันเนื่องมาจากการดมกลิ่น  เรามิได้รับรู้กลิ่นอะไรเลยซึ่งจะนำความชื่นใจมาให้แก่เราทางจมูกเลย  เราได้ถวายสิ่งนี้แด่พระบิดาเพื่อเป็นการชดเชยความผิดทั้งหมดซึ่งน้องของเราได้ทำผ่านทางอวัยวะนี้  แม้ว่าอวัยวะนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยร้ายแรง เพราะไม่ใช่เครื่องมือเพื่อทำบาป  กระนั้นก็ดี อวัยวะนี้สามารถเป็นที่สะดุดแก่วิญญาณและใช้ทำผิดต่อพระผู้สร้างด้วยวิธี ต่างๆอยู่ไม่น้อย  เราคงไม่อธิบายให้มากมายเพราะลูกคงเข้าใจได้  เราเพียงบอกว่า  ผู้ที่ควบคุมอวัยวะนี้จะสร้างบุญกุศลมากมาย อีกทั้งจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอโดยทางความทุกข์ทรมานของเราที่ เราได้ถวายแก่พระบิดา ลูกรัก ลูกจงรู้ไว้ว่า  เราไม่เพียงทนทรมานจากอวัยวะนี้อันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถดมกลิ่นอันหอม หวนจากทุกสิ่งในธรรมชาติซึ่งบันดาลให้ใจสดชื่นได้เท่านั้น  แต่ยังต้องอดดมกลิ่นอันหอมหวนจากกายของเราที่ร่วมเป็นหนึ่งกับพระวจนาตถ์ เหตุว่าพระธรรมชาติพระเจ้าส่งกลิ่นอันหอมอบอวลสุดจะบรรยายออกจากกายมนุษย์ ของเรา  แม้ว่าไม่มีใครสามารถจะได้กลิ่นอันหอมหวนจากกายของเราได้  แต่แม่สุดที่รักของเราสามารถรับรู้กลิ่นนี้ตลอด   บางครั้งมากบางครั้งน้อยสุดแล้วแต่เราประสงค์  ทั้งนี้เพื่อให้แม่ของเราต้องอดบ้าง เป็นการทรมานตนและปฏิบัติฤทธิ์กุศลมากขึ้น  แต่เราต้องอดดมกลิ่นนี้ที่จะทำให้ร่างกายของเรามีสุขและยินดี  เพราะเราตั้งใจจะเว้นจากความบรรเทาทุกอย่าง  เพื่อใช้หนี้แทนน้องๆของเรา  และชดเชยความยุติธรรมของพระเป็นลูก  ซึ่งน้องๆของเราทำผิดต่อพระองค์ด้วยอวัยวะนี้

       ลูกรัก  ลูกพิศวงใจในการที่ได้ยินว่าร่างกายของเราส่งกลิ่นหอม  บรรดาคนที่ติดต่อกับเราไม่ได้รู้สึกกลิ่นหอมนี้   และก่อนๆลูกก็ไม่เคยได้ยินข้อความอย่างนี้  แต่เป็นความจริง  เราบอกแก่ลูกว่าร่างกายของเราได้ส่งกลิ่นหอมมาก  ซึ่งทำให้วิญญาณที่เป็นผู้สมควรได้รับกลิ่นหอมนั้นมีความเพลิดเพลิน และวิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์  กลิ่นนี้เขาไม่ได้รู้สึกด้วยอวัยวะการดมของร่างกาย ( จมูก)  แต่เขารู้สึกด้วยอวัยวะการดมของวิญญาณ  และกลิ่นหอมอันนั้นทำให้วิญญาณเหล่านั้นวิ่งเข้ามาหาเรา  ดังที่ลูกได้ฟังว่า  ในเวลาที่เราเป็นเด็ก พวกเด็กๆที่ปราศจากมลทินได้มาล้อมรอบเรา  เพราะวิญญาณเหล่านั้นได้ถูกดึงดูดจากกลิ่มหอมหวานนั้น  เหตุนี้ จึงมีการยืนยันในพระคัมภีร์ตอนที่กล่าวถึงพระวรกายของเราว่า  "เราวิ่งเข้ามาหากลิ่นอันหอมฟุ้งของท่าน  และเพราะเหตุนี้พวกเด็กๆจึงรักท่านมาก"  พวกเด็กๆเหล่านั้นรักเรามาก และวิ่งรอบๆเรา  เพราะกลิ่นหอมที่เขารู้สึก  ในฐานะที่มีวิญญาณบริสุทธิ์  ส่วนวิญญาณที่ซื่อตรงได้รู้สึกกลิ่นหอมนั้นทางวิญญาณ  และกลิ่นหอมนั้นชักชวนเขาให้มาหาเราและรักเรา  ยังมีบางวิญญาณที่ชื่นชมด้วยกลิ่นหอมฟุ้งนี้ได้บรรลุถึงขั้นที่จะเข้าใจ ธรรมชาติมนุษย์ของเรา  ร่วมสนิทกับธรรมชาติพระลูก  ได้สารภาพและนมัสการเราเป็นบุตรแท้ของพระลูก เช่น พญาสามองค์ ซีมอนผู้เฒ่า อันนาผู้ทำนาย และคนอื่นๆ ซึ่งเราจะกล่าวถึงเมื่อถึงเวลา   เวลานี้เราบอกแก่ลูกว่าเราได้สละความรู้สึกกลิ่นอันหอมหวานทั้งหมดซึ่งออก จากกายของเรา  และเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างบน กล่าวคือ เพื่อชดเชยความผิดทั้งสิ้นที่พวกน้องของเราได้กระทำโดยอาศัยการดมนี้

       ลูกรัก ลูกอย่าคิดว่า กลิ่นหอมของเรานี้เป็นกลิ่นหอมเดียว  ซึ่งทำให้รู้สึกชอบและยินดี โอ กลิ่นหอมนี้เป็นกลิ่นอันหอมชนิดต่างๆที่หอมระรื่นชื่นใจ  เป็นดังกระจกเงาแห่งธรรมชาติพระเจ้าของเรา  ลูกจงฟังคำของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่า  "เราวิ่งเข้ามาหากลิ่นหอมฟุ้งของท่าน"  กลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นที่มีความหอมหลายชนิดผสมผสานกัน  เหตุด้วยน้ำหอมนั้นไม่ได้มาจากสิ่งเดียว  แต่จากหลายสิ่ง  และทุกสิ่งก็มีส่วนในความหอมนั้น  กลิ่นหอมของสิ่งหนึ่งกับกลิ่นหอมของอีกสิ่งหนึ่งรวมกันเข้าก็กลายเป็นกลิ่น เดียว  ทำนองเดียวกันกับกลิ่นหอมของเรา  ธรรมชาติพระเจ้าในตัวเราส่งกลิ่นอันหอมหวนออกมาและฤทธิ์กุศลต่างๆของเราก็ กระจายกลิ่นออกมา  เมื่อรวมกับกลิ่นแห่งธรรมชาติพระเจ้าในตัวเราก็กลายเป็นกลิ่นเดียว  เป็นกลิ่นที่หอมหวนมาก  ถ้ามนุษย์คนใดสามารถรับรู้กลิ่นแห่งกายเรา จะรู้สึกเหมือนได้ลิ้มรสสรวงสวรรค์  มีแต่พระมารดาที่รักของเราเท่านั้นที่ได้รับพระคุณแห่งการรับรู้ถึงกลิ่นนี้ พระบิดาประทานพระหรรษทานนี้เพื่อบรรเทาใจพระมารดา  โดยทรงโปรดให้วิญญาณของพระมารดาได้รับรู้ถึงกลิ่นอันหอมหวนนั้น  สำหรับมนุษย์อื่นๆ เราสงวนกลิ่นนี้ไว้ก่อน จนกว่าพระบิดาของเราจะทรงพอพระทัยโปรดให้รับรู้ในเวลาอันเหมาะสม •